Bo og Naboskab Sydlolland er tilbud til voksne borgere med betydelig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Herunder borgere med dom til anbringelse i institution type 2- 5.

Botilbud

Botilbud jf. SEL §§ 107 og 108


Skovgården

Aktivitets- og samværstilbud jf. SEL § 104

KereCentret

Et botilbud til særligt plejekrævende borgere og rehabilitering

Særligt tilrettelagte botilbud

Botilbud til borgere der kræver noget ekstra af de fysiske rammer og den pædagogiske indsats