Skovgården er et aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk -, psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. For at benytte sig af Skovgårdens aktivitets og samværstilbud, skal borgeren visiteret hertil.

Aktivitets og samværstilbuddet har til formål at øge den enkeltes livskvalitet via miljøskift, socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Skovgårdens aktiviteter målrettes den enkelte borgers funktionsniveau, hvilket fremmer betingelserne for personlig fordybelse og udvikling.

Skovgården har fokus på sundhedsfremmende aktiviteter, såsom udflugter, byture, gåture, cykelture, idræts- og motionsaktiviteter, fritidstilbud i form af film, kulturelle indslag (eksempelvis musik), deltagelse i festival, cafébesøg samt meget mere.
Herudover tilbydes borgerne sansestimulerende aktiviteter, der kan medvirke til, at give tryghed og være en aktivitet, som forbedrer kommunikation, valgmuligheder og medindflydelse.
Skovgården har samtidig et lang række tilbud af kreative aktiviteter, såsom tegne, male, sy, flette, klippe, klistre, foto, perler – disse aktiviteter sker ofte med udgangspunkt i årets traditioner, såsom påske pinse, Skt. Hans, sommerfest, jul og lign.

Skovgården har en dyrepark, hvor høns, geder og forskellige fugle dagligt skal passes.
Ligeledes er der dagligt et serviceteam bestående af visiterede borgere og personaler, der ved henvendelse servicerer resterende borgere i Bo og Naboskab Sydlolland. Serviceteamet varetager forskellige opgaver såsom græsslåning, klippe hæk, køre skrald, flytte møbler og lignende små, overskuelige opgaver.

Skovgården har et lille loppemarked, hvor der sælges møbler, film, service og andet nips.

 

Skovgården bestræber sig på at skabe et miljø, der giver borgeren en struktureret hverdag med faste rammer. Samtidig er målsætningen at give den enkelte borger en så hyggelig, aktiv og indholdsrig hverdag som muligt, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer.

Skovgårdens værdigrundlag;

”I fordybelse, ligeværdighed og samspillet mellem aktører opstår det udefinerbare og unikke rum for personlig udvikling og styrkelse af relationer. “