Bo og Naboskab Sydlolland har stor erfaring med at etablere særlige tilbud til borgere, der har mere komplekse problemstillinger, der kræver noget ekstra af de fysiske rammer og den pædagogiske indsats.

Det særlige tilrettelagte botilbud kan etableres jf. Servicelovens §§ 107 og 108 som særforanstaltning eller enkeltmandsprojekt adskilt fra andre borgere eller som en integreret del af en boenhed med andre borgere. Bo og Naboskab Sydlolland tilbyder beskæftigelse i eget aktivitets og samværstilbud Skovgården.

Særforanstaltningen/Enkeltmandsprojektet tilrettelægges og oprettes efter en individuel vurdering.

Vil du vide mere om særligt tilrettelagt botilbud, er du velkommen til at kontakte os.
Find kontaktinfo her.