KereCentret er et specialiseret botilbud med fokus på, at tilgodese og respektere beboernes ressourcer, individuelle og personlige behov. Vi arbejder målrettet på, at skabe gode oplevelser, herunder ture ud af huset, mulighed for tilknytning til Skovgården og/eller fritidsinteresse som f.eks. svømning, sløjd, ridning eller KereCentrets eget sanserum. Vi anvender spændende og sanselige aktiviteter, velfærdteknologiske hjælpemidler (men har altid fokus på det etiske aspekt i brugen af innovative løsninger) og vægter højt, at personalet har en høj faglighed og kompetencer inden for følgende områder:

Genoptræning og rehabilitering   –   Hjerneskade   –   Demens   –
Fysisk og psykisk funktionsnedsættelse   –   Mobilitetsnedsættelse   –
Sygepleje   –   Tværfagligt samarbejde   –   Palliativ behandling

KereCentret er etableret som botilbud efter lov om social service § 108 til voksne borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som har behov for fuld hjælp og støtte til mange af dagligdagens funktioner. Medarbejderne er uddannede social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger og omsorgsmedhjælpere. Desuden har KereCentret en demenskoordinator, en massør, NADA behandlere, en forflytningsinstruktør – der også laver spasticitetstræning – og en Marte Meo terapeut, som kan hjælpe op vej mod det bedste ophold for borgeren som muligt.