18-12-2020 – Besøgsrestriktioner

På baggrund af anbefalingen fra Styrelsen for patientsikkerhed har Social og Indenrigsministeriet d. 14. december 2020 udstedt en ændring af bekendtgørelse om mulighed for lokalt at fastsætte midlertidige besøgsrestriktioner. Med ændringsbekendtgørelsen indføres der et generelt forbud mod besøg på indendørsarealer i sociale botilbud beliggende i Lolland kommune. Restriktionerne indføres i forbindelse med den øgede smitterisiko i kommunen for at beskytte udsatte borgere for smitte med Covid-19.
Det fortsat være muligt at foretage besøg på indendørs arealer i såkaldte kritiske situationer, herunder bl.a. forældres besøg hos børn. Det samme gælder for besøg af 1-2 faste besøgspersoner, i det omfang at tilbuddets ledelse har tilladt, at besøg fra faste besøgspersoner kan ske indendørs i borgerens egen del af tilbuddet.

Bo og Naboskab Sydlolland har etableret et mødelokale, som kan bookes til besøg igennem afdelingslederen.

Reglerne om besøgsrestriktioner vil blive ophævet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når restriktionerne ikke længere vurderes nødvendige.

Jeanette Toftegaard
Sundhedsfaglig Koordinator